Kategorier
Okategoriserade

Vad gör en SEO byrå?

Fler och fler företag har börjat inse att tåget håller på att lämna perrongen. Man kan inte längre förlita sig på den traditionella marknadsföringen och man måste se över sin egen digitala närvaro. Alla använder internet och att knappt synas där är att skjuta sig själv i foten. Många ser digital närvaro som synonymt med att man har en hemsida. Det är en bra start – men det krävs betydligt mer än så för att man ska få kunder.

Det talande med en hemsida är nämligen det uppenbara: hur många besöker den dagligen och hur pass många väljer att kontakta ditt företag i samband med ett besök? Kort sagt: är er hemsida tillräckligt informativ, relevant och säljande för kunderna? Att bara ha en hemsida räcker inte. Hemsidan i fråga måste A) vara av intresse för kunderna och B) kunna nås av kunderna i fråga. Det senare innebär idag att sidan måste ranka högt på Google.

En SEO byrå hjälper dig att ranka högre på Google

Att Google är viktigt idag är en underdrift. Alla använder den sökmotorn och man gör det dagligen – för att hitta allt från information vidare till produkter och tjänster. Google finns för kunderna – de som söker – och har som uppgift att hela tiden presentera relevant information för dem. Har du någon gång sökt efter någonting på Google så vet du också att den slagna sökningen innebär att en lista med givna förslag presenteras för dig – en lista som fortlöper över flera sidor.

Du vet också att du sällan går längre än till den andra sidan innan du bestämmer dig. Så resonerar de flesta och Googles ranking blir därför extremt viktig för företag. En placering på förstasidan – eller på den andra – innebär att fler kunder hittar sidan och att man därigenom också öppnar för fler potentiella affärer. En låg placering gör att man inte syns. Och, det handlar inte om någon slump.

Det är viktigt att förstå att man kan påverka sin egen ranking på Google och att detta sker genom att grundligt arbete med den egna webbplatsen. Denna måste uppfattas som relevant av Google och de algoritmer som används för att ranka och indexera sidor.

För att detta ska ske så krävs ett hårt jobb och detta under en längre tid. Man rankar inte högt direkt, det krävs ett mer långsiktigt jobb för att lyckas. En SEO byrå är nästan ett måste för detta. Ser man till en SEO byrå så kan en sådan arbeta med sökmotoroptimering, vilket konkret innebär att de – utifrån givna sökord, framtagna efter en analys – jobbar med en webbplats och ser till att allt från rubriker, länkar, texter och övrigt innehåll ligger i linje med vad kunderna söker efter.

Hitta rätt SEO byrå

Det som krävs är dels en budget och dels också att man hittar rätt partner. Idag är SEO och andra närliggande tjänster – SEM, exempelvis – någonting som vuxit sig väldigt stort. Många företag erbjuder lösningar och det finns en varierande kvalitet i branschen. Ett råd – som är ganska logiskt – är att se till historiken. Hur länge har denna SEO byrå funnits och, framförallt, vilka resultat kan man visa upp? Kort sagt: finns det tidigare kunder och vilken ranking har dessa på Google. Det här är relativt lätt att kolla upp och det ger dig en ganska bra bild av kvaliteten hos en SEO byrå.