Kategorier
System

Se till att det sköter sig själv med fastighetsautomation

Det är många olika leverantörer som ska till när en byggnad ska byggas; ventilation, belysning, värme, kanske ett passersystem. Med fastighetsautomation så låter du huset sköta sig själv.

Det är många system som ska fungera ihop i en byggnad. Du behöver få värmen att fungera och sedan ska den ihop med ventilationen så att du får luften att spridas. Du ska också kunna kontrollera belysningen i vissa byggnader samt att du eventuellt vill kunna ställa in passersystem och larmsystem. Sedan vill du ju även få ett meddelande om något inte är som det ska.

Att säga att huset sköter sig själv med fastighetsautomation är att ta i lite i överkant. Men du kommer att få en överblick över samtliga system och du kommer att kunna ställa in vilka temperaturer du vill ha samt mycket annat. Du kommer helt enkelt att överlåta kontrollen av ditt hus till en dator som kan snabbt ge dig information om vad som händer i huset. Samtidigt kontrollerar systemet inomhusklimatet efter dina inställningar.

Många fördelar med fastighetsautomation

Fastighetsautomation är en livsviktighet i vissa fall. I ett sjukhus kan det vara av stor väsentlighet att ha jämna inomhusklimat och belysning för ökad säkerhet för patienter. Dessutom så kommer fastighetsautomation att sänka driftkostnaderna och öka hållbarheten för byggnader. Få en helhetsbild på systemen i din byggnad och se till så att huset sköter sig själv så långt det kan. Efter det så fixar du justeringarna som kan behöva göras. Läs mer om fastighetsautomation på denna hemsida: automationsbolaget.com

Kategorier
Digitalt

Håll kontakt och distans med digitala möten

All mänsklig aktivitet har konsekvenser och därmed både positiva och negativa aspekter. Med digitala möten bibehålls sociala kontakter utan oönskade konsekvenser. Anslut och umgås.

Visa en person från förra århundradets början vår moderna teknik med risken att bli sedd som magiker på antingen ett positivt eller negativt sätt. I det samhälle vi idag lever i är de möjligheter vi har till digitala möten en ren välsignelse även om det inte känns så alla dagar för alla människor.

Fakta talar för sig själva, dock. Mycket arbete skulle inte kunna genomföras utan modern elektronik med uppkoppling och datorer. Det sparar tid, det sparar transporter och det sparar på människors hälsa. Kortare tid på transportmedel betyder mer tid för effektivt arbete i relativt ostressade omgivningar.

Introduktion och installation för företag med digitala möten

Få företag startar idag sin digitala utveckling från absoluta nollpunkten även om några har en lång väg att vandra därvidlag. Oavsett om ditt företag är i startgropen eller halvvägs mot målsnöret behövs extern hjälp med installation och med utbildning. Lämplig utrustning i form av datorer och en bra mjukvara ger optimala förutsättningar för framtida arbetsformer med digitala möten.

När introduktionsfasen passerats och utrustning används rutinmässigt är det viktigt att kunna fortsätta upprätthålla en hög standard vad gäller arbetssättet. Det ska med andra ord till en support och möjlighet till kontinuerlig service. I detta bör förstås också uppdatering av mjukvara ingå.

Olika företag har olika behov och önskemål. Kontakta en firma med kompetens för en bra offert.

Kategorier
Okategoriserade

Det uppkopplade hemmet

Det blir allt vanligare att våra saker är uppkopplade mot internet vilket låter oss styra dem från våra telefoner. Nästa all teknik, från diskmaskiner till lampor går att kontrollera trots att vi inte ens är i rummet. Den nya smarta tekniken är väldigt användbar, speciellt ur ett säkerhetsperspektiv. Att till exempel ha övervakningskameror hemma var förut väldigt dyrt. De var tvungna att vara uppkopplade mot en ledningscentral som skötte övervakningen. Idag kan du själv enkelt installera övervakningskameror som du sedan kan överblicka med din mobiltelefon. 

I den här texten tipsar vi om några av de smartaste produkterna och lösningarna som vi sett och som du borde investera i om du skall göra en lägenhetsrenovering i Stockholm

Den osynliga dammsugaren

Det låter nästan för bra för att vara sant eller hur! Hur går det till? Du vet det är utrymmet som finns bakom dina köks socklar, alltså precis under dina skåp. Det är ett så kallat “dead space”, alltså ett dött utrymme som man inte kan använda. Så har det alltid varit. Tills nu! Det är nämligen en utmärkt plats att gömma sin robotdammsugare. Om man sätter dit en laddningsstation och gör en liten lucka som dammsugaren kan ta sig ut genom så behöver du faktiskt aldrig se dammsugaren, förutom då när du skall tömma den. Visst är det praktiskt!

Styr lamporna hemma

Belysningen gör otroligt mycket för ett hem. Genom att dimma ner eller ändra färgton på en lampa kan ett rum få en helt annan känsla. Tyvärr är det både dyrt och krångligt att byta lampa bara för att man vill ha en annan färgtemperatur i rummet. Idag finns det smarta lampor som gör att du både kan dimma och byta färg genom några enkla tryck på din telefon. Vad som är nästan ännu bättre är att du aldrig mer behöver komma hem till ett nedsläckt hem utan du kan tända de lampor som du vill innan du är hemma. 

Smarta lås – öppna dörren fast du inte är hemma

En av de absolut mest praktiska lösningarna är de smarta dörrlåsen. De låter dig öppna dörren för bud, hantverkare eller grannar utan att fysiskt behöva vara där. Du behöver inte heller krångla med extra nycklar. 

De som har barn vet att nycklar är ett ett ständigt problem och orosmoment. Nycklarna tappas ofta bort och ibland behöver man byta lås vilket är både dyrt och krångligt. Med ett elektroniskt smart lås kan du låsa upp för barnen även om de inte är hemma. Du kan till och med låta det var upplåst under särskilda tider då du vet att barnen skall komma hem så slipper de ringa.

Kategorier
Okategoriserade

Vad gör en SEO byrå?

Fler och fler företag har börjat inse att tåget håller på att lämna perrongen. Man kan inte längre förlita sig på den traditionella marknadsföringen och man måste se över sin egen digitala närvaro. Alla använder internet och att knappt synas där är att skjuta sig själv i foten. Många ser digital närvaro som synonymt med att man har en hemsida. Det är en bra start – men det krävs betydligt mer än så för att man ska få kunder.

Det talande med en hemsida är nämligen det uppenbara: hur många besöker den dagligen och hur pass många väljer att kontakta ditt företag i samband med ett besök? Kort sagt: är er hemsida tillräckligt informativ, relevant och säljande för kunderna? Att bara ha en hemsida räcker inte. Hemsidan i fråga måste A) vara av intresse för kunderna och B) kunna nås av kunderna i fråga. Det senare innebär idag att sidan måste ranka högt på Google.

En SEO byrå hjälper dig att ranka högre på Google

Att Google är viktigt idag är en underdrift. Alla använder den sökmotorn och man gör det dagligen – för att hitta allt från information vidare till produkter och tjänster. Google finns för kunderna – de som söker – och har som uppgift att hela tiden presentera relevant information för dem. Har du någon gång sökt efter någonting på Google så vet du också att den slagna sökningen innebär att en lista med givna förslag presenteras för dig – en lista som fortlöper över flera sidor.

Du vet också att du sällan går längre än till den andra sidan innan du bestämmer dig. Så resonerar de flesta och Googles ranking blir därför extremt viktig för företag. En placering på förstasidan – eller på den andra – innebär att fler kunder hittar sidan och att man därigenom också öppnar för fler potentiella affärer. En låg placering gör att man inte syns. Och, det handlar inte om någon slump.

Det är viktigt att förstå att man kan påverka sin egen ranking på Google och att detta sker genom att grundligt arbete med den egna webbplatsen. Denna måste uppfattas som relevant av Google och de algoritmer som används för att ranka och indexera sidor.

För att detta ska ske så krävs ett hårt jobb och detta under en längre tid. Man rankar inte högt direkt, det krävs ett mer långsiktigt jobb för att lyckas. En SEO byrå är nästan ett måste för detta. Ser man till en SEO byrå så kan en sådan arbeta med sökmotoroptimering, vilket konkret innebär att de – utifrån givna sökord, framtagna efter en analys – jobbar med en webbplats och ser till att allt från rubriker, länkar, texter och övrigt innehåll ligger i linje med vad kunderna söker efter.

Hitta rätt SEO byrå

Det som krävs är dels en budget och dels också att man hittar rätt partner. Idag är SEO och andra närliggande tjänster – SEM, exempelvis – någonting som vuxit sig väldigt stort. Många företag erbjuder lösningar och det finns en varierande kvalitet i branschen. Ett råd – som är ganska logiskt – är att se till historiken. Hur länge har denna SEO byrå funnits och, framförallt, vilka resultat kan man visa upp? Kort sagt: finns det tidigare kunder och vilken ranking har dessa på Google. Det här är relativt lätt att kolla upp och det ger dig en ganska bra bild av kvaliteten hos en SEO byrå.