Kunddatabas för bilvårdsanläggningar

Vår kunddatabas för bilvårdsanläggningar är tänkt för mindre och medelstora verkstäder där man vill arbeta aktivt med kunduppföljning.

Ett komplett system

Bokningssystem

Kundbas innehåller stöd för bokning i verkstaden, resursbokning för att kunna boka mekaniker,  verkstadsplats, lyft eller andra resurser till en kundbokning.

Uppföljning och återkallelse

Man kan lätt följa upp både bil och kund, samt skapa utskick för att kalla bilen till t.ex. en ny service efter ett år.

Serviceprotokoll

Det innehåller även serviceprotokoll som sparas i en databas för lätt åtkomst och sökning. Man kan skriva ut verkstadsprotokoll, intyg om bilvårdsbehandlingar som lackförsegling, rostskyddsbehandling med mera. Dessa kan anpassas och man kan även lägga till sin egen eller annan logga om man vill.

Produktregister

Ett produktregister med pris och leverantörsinformation så man lätt kan spåra varifrån delarna har köpts.

Faktureringssystem

Det innehåller även ett faktureringssystem där man direkt utifrån serviceprotokoll och vald behandling kan skriva ut kvitto och faktura. Fakturor kan skrivas ut till exempel en gång om dagen, eller en gång i veckan beroende på hur man hanterar dem.

Trygghetsbesiktningar

Det finns stöd för olika slag av besiktningar, som till exempel en rostskyddsbesiktning för rostskyddsbehandling med mera.

Anpassningsbart

Systemet är anpassningsbart och uppbyggt i moduler så man kan få de funktioner man behöver. Det vidareutvecklas kontinuerligt så man kan få de funktioner man behöver.